Otizm

Otizm tanısı da son yıllarda daha çok konulmaya başlamış ve üzerinde eğilme gereksinimini doğurmuştur.

Otizm
Otizm tanısı da son yıllarda daha çok konulmaya başlamış ve üzerinde eğilme gereksinimini doğurmuştur. Sosyal gelişimi ve iletişimi bozuk, etrafına ilgisiz, başkaları ile oynamayan, göz kontağı kuramayan, ten temasından, öpülmekten, kucağa alınmaktan hoşlanmayan, tek başına oynamak isteyen, konuşmak istemeyen, tek sözcükle iletişim kurmaya çalışan, oyuncağın sadece bir yeri (örneğin araba tekeri gibi) ile ilgilenen, aynı hareketi tekrarlayan, kendi etrafında dönen, uyaranlara (ağrı, ısı gibi) uygun yanıt vermeyen çocuklarda otizm olasılığı üzerinde durup çocuk psikiyatristi ile konsültasyon yapılmalıdır.

Spastik çocuklar
Spastik çocuklar (beyin felci) özellikle erken tanı konup uygun tedavilerinin yapılması bakımından gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşatılması, alkol ve sigara kullanımının artması, genetik hastalıkların daha erken tanı konarak tedavi edilmesi spastik çocuk sayısını artırmaktadır. Bu çocuklar kaslarında aşırı serilik olmakta, havale görülebilmekte, baş kontrolü, göz takibi, oturması, yürümesi gecikmekte, ağızdan salya gelmekte, konuşma bozuklukları görülmekte, parmak ucuna basarak yürüme ile yüz ve vücut kaslarında istemsiz hareketler olmakta, refleksleri çok artmakta, el ve ayak parmaklarını yumuk ve dönük şekilde tutmaktadırlar. Yemek yeme güçlükleri sıktır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) günümüzde giderek artış gösteriyor. Nedeni tam bilinmiyor. Söylenenlere ve isminin çağırılmasına duymamış gibi davranan, bir şeye ilgisini tam vermeyen, çabuk bıkıp başka şeylere ilgi gösteren, öğrenme güçlüğü çeken, çabuk unutan, yerinde duramayıp, devamlı hareket eden, huzursuz davranışlar sergileyen, geceleri uyuma zorluğu çeken, çok ağlayan, herkesin önüne geçmeye çalışan çocuklarda olduğu düşünülür. Çocukların yaklaşık % 7-8'inde görülür. Erkeklerde 2 kat daha fazladır. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Çocuklara sabırla yaklaşım, anlayış, hoşgörü ve destek önemlidir. Ayrıca onlara disiplin ve kurallar da öğretilmeli, iyi uygulamalar da abartılmadan ödüller verilmelidir. Doktor, aile işbirliği önemlidir.

Boşanmaların etkisi
Boşanmalar günümüzde giderek artmaktadır. Bu da çocuklarda stres ve psikolojik sorunlar yaratmaktadır. Kesin ayrılma kararı alan ebeveynler bu durumu çocuklarının anlayabileceği şekilde uygun bir dille sakin olarak anlatmalıdırlar. Ayrılık ile sonraki dönemin plan ve programı aksamadan, çocuğun güveni sarsılmadan uygulanmalıdır. Olumsuz duygular, nefret ve düşmanlık uyandıracak söz ve davranışlar çok büyük zarar verir.

Savaş ve ölümlerin etkisi
Günümüzde savaşlar, doğal afetler, sosyal ve psikolojik bozukluklar, kazalar, intiharlar çocukların ölüm olayı ile sık karşılaşmalarına neden olmaktadır. Çocuklar ölüm olayını erişkinlerden farklı algılar. Gerçekleri onun yaşına uygun anlatmak gerekir. Çocuklar acı ve kayıplara oldukça dayanıklı olmakla birlikte ben merkezci olduklarında bazen kendilerini de kayıplan sorumlu görme eğilimi gösterebilirler. Böyle bir durum olmadığı çocuklara davranış örneği ile gösterilmeli, kaybedilen kişinin geri dönmeyeceği uygun bir dille anlatılmalıdır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com